Istoricul localităţii

Comuna este formată din opt sate: Abram care este reşedinta de comună, Cohani, Dijir, Iteu, Iteu Nou, Margine, Satu Barbă şi Suiug.
Satul Abram, reşedinţa comunei Abram este atestat documentar din anul 1291 sub denumirea de "Villa Abraam". În anul 1700 satul avea un număr de 63 de gospodării, în anul 1900 erau 101 gospodării. Satul Cohani este atestat documentar din anul 1454 sub denumirea de "Cryan", localitatea fiind aşezată la 1,5 km nord de actuala aşezare. În anul 1489 satul se numea Cohan, iar odată cu stabilirea locuitorilor pe vatra actuală (1629), satul se numeşte Cohani, denumire pe care o poartă şi în prezent. Acest sat de români va fi locuit începând cu anul 1850 şi de primele familii de colonii maghiare aduse aici de către habsburgi din localităţile Rob şi Barnad din Ungaria. În anul 1913 satul primeşte denumirea de "Beretyo Kohany", denumire păstrată până în anul 1918 când îsi recapătă denumirea de azi, adică Cohani. Satul Dijir atestat documentar din anul 1410 sub denumirea de "Dizser". Alte denumiri: în anul 1422 "Valahalis Dyzser", în anul 1489 "Dyzsyr", în anul 1800 "Dizser", în anul 1828 "Dezser", în anul 1851 "Dizser", iar în anul 1918 "Dijir", denumirea actuală a localitaţii. Satul Iteu, atestat documentar din anul 1321 sub denumirea de "Lyken", denumire ce se schimbă ulterior în "Luky", "Ilteu" şi "Iteu" denumirea actuală a localităţii. Satul Margine (Szeltolo) este atestat documentar din anul 1406. Satul Satu-Barba este atestat documentar din anul 1406. Satul Suiug este atestat documentar din anul 1374 sub denumirea de "Zywnyogd", în anul 1474 "Zwnyog", în anul 1592 "Szunyok", în anul 1828 "Szunyogd", în anul 1851 "Szujoag", iar din anul 1918 cu actuala denumire de "Suiug".
Abram: 1291 villa Abraam
           1397 Monustorusabram
           1496 Monosthorosabram
           1625 Monostoros Abram
           1632 Makkai îl numeşte Felseö Abram
           1808 Abrámul de Szusz, amintit de Lipsky
           1828 Nagy I. îl numeşte Fels6Abrány
           1851 Fényes îl numeşte Fels6Ábrány
           1913 Érábrány.
Urme ale istoriei străvechi a aşezărilor se pot vedea şi azi, pe teritoriul comunei rămânând conserve două obiective aflate şi pe lista monumentelor istorice (cf. Ordinului 2314 din 2004), respectiv:
- Biserica din lemn din satul Margine, construită în anul 1700.
- Ruinele bisericii unei foste mănăstiri a ordinului religios premonstratense, din sec. XIII-XIV.