Investiţii

Lucrări de investiții finalizate în perioada 2009-2010:
1. Introducerea gazului natural în localitatea Abram cu reabilitarea S.R.M. (finanţare din bugetul local)
 
Lucrări de investiții în derulare cu termen de finalizare în anul 2011:
1) Reabilitarea străzilor (prin asfaltare) în localitatile Abram, Margine și Satu- Barbă (finanțare din bugetul local)
 
Lucrări de investiții aflate în derulare cu termene de finalizare viitoare;
1. Introducerea gazului natural în localitățile Margine și Satu-Barbă (finanțare din bugetul local)
2. Reabilitare, modernizare şi alimentare cu apă a localităţilor: Abram, Margine, Satu-Barbă, Cohani, Iteu, Iteu Nou, Șuiug şi Dijir finanţat prin Programul instituit de O.G. nr.7/2006