Economia

Fără îndoială că activitatea economică principală în cadrul comunei o reprezintă agricultura. În comună funcţionează un număr de 4 societăţi agricole mai importante.
În privinţa activitatilor economice din sectorul non-agricol, din păcate acesta este slab dezvoltat pe raza comunei fiind reprezentat de câteva firme din sectorul constructor, prelucrării lemnului, industrie uşoară, comerţ şi meşteşuguri populare.

Obiective şi priorităţi economie
• facilitarea accesului la informaţie pentru cei care activează în sectorul agricol în ceea ce priveşte posibilitatile de finanţare prin fonduri structurale sau guvernamentale, avantajele şi dezavantajele asigurării culturilor, existenţa subvenţiilor;
• Promovarea produselor ecologice cultivate în zonă;
• Încurajearea înfiintarii asociaţiilor agricole şi a grupurilor de producători;
• Atragerea tinerilor care au lucrat în străinătate şi se întorc acasă cu intenţia de a investi ceea ce au câstigat;
• Organizarea de cursuri de perfecţionare şi de reconversie împreună cu furnizori de formare profesională;
• Elaborarea unui regulament de acordare a terenurilor proprietate a primăriei către potenţialii investitori;
• Încurajarea firmelor care doresc să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea de diverse afaceri.