Demografia

Din punct de vedere demografic, comuna Abram este o comună de mărime medie, având o populaţie, conform ultimului recensământ din 2002, de 3.346 locuitori, cu următoarea structură pe comune:
Abram:        970 ce reprezintă 28,99% din totalul comunei;
Margine:      574 ce reprezintă 17,15% din totalul comunei;
Suiug:         507 ce reprezintă 15,15% din totalul comunei;
Iteu:           361 ce reprezintă 10,79% din totalul comunei;
Dijir:           344 ce reprezintă 10,28% din totalul comunei;
Satu Barba: 300 ce reprezintă 8.97% din totalul comunei;
Iteu nou:    162 ce reprezintă 4,84% din totalul comunei;
Cohani:      128 ce reprezintă 3.83% din totalul comunei;
În judeţul Bihor comuna Abram ocupă, conform aceluiaşi recensământ din 2002, poziţia 30 ca număr de locuitori din totalul celor 90 de comune, reprezentând 1,12 % din totalul populaţiei din mediul rural al judeţului care la acea dată era de 295 171 locuitori.
Conform ultimelor estimări ale Institutului de Statistici, după recensământul din 2002, în anul 2005 comuna Abram avea o populaţie de 3.298 locuitori.
Evoluţia demografică a populaţiei urmează un trend descendent începând cu anul 1930, acest lucru datorându-se unor fenomene pe care le vom analiza în continuare.
Practic în decursul a 75 de ani populaţia comunei a scăzut cu peste 45 %.
Din totalul de 3346 locuitoril în anul 2002, 51% erau femei, iar 49 % bărbaţi.
În continuare vom prezenta câteva elemente legate de structura populaţiei şi fenomenele demografice care influenţează comuna.
Populaţia pe grupe mari de vârstă şi rata de îmbătrânire în ultimii 35 de ani se prezintă astfel:

Rata de îmbătrânire a crescut semnificativ după anul 1977 dar după Revoluţie se observă o uşoară descreştere. De asemenea, fata de nivelul ratei pe întreg judeţul în mediul rural, rata este inferioară acesteia (Rata de îmbătrinire pt. mediul rural/jud Bihor = 122,20%)
Din punct de vedere al structurii populaţiei pe etnii, aceasta a cunoscut următoarea evoluţie în decursul timpului:

Ortodoxă: 2.673
Romano-catolică: 42
Greco- catolică: 21
Refomată: 250
Baptistă: 81
Penticostală: 259
Adventistă: 15
Altă religie: 2
Atei: 2
Fără religie şi religie nedelarată: 1.


Fata de anul 1930 se poate constata o scădere semnificativă a numărului de maghiari şi evrei din comună.
Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei s-a accentuat în ultima perioadă, acest lucru resimţindu-se şi asupra structurii populaţiei active şi inactive.
Populaţia activă cuprinde populaţia ocupată şi şomerii.
În populaţia inactivă sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă care nu desfasoară nici o activitate economico-socială.
Rata de întreţinere reprezintă raportul dintre populaţia inactivă şi cea activă care oglindeşte povara socială a celor activi.