Cultură şi învăţământ

Din punct de vedere al infrastructurii educative comuna Abram are o situaţie bună având în vedere că în comună funcţionează un număr de 6 grădiniţe, 6 şcoli cu clasele I-IV şi 1 Şcoală cu clasele V-VIII în centrul de comună.
Totuşi există necesităţi de investitţii în reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale în principal în trei dintre şcolile comunei: Abram, Iteu şi Margine.

Abandonul şcolar se încadrează în limite normale având o medie de sub 3% în ultimii 5 ani.
Având în vedere starea precară şi lipsa spaţiilor de recreere şi de practicare a sportului pentru tineri, una din priorităţile comunei este atragerea de fonduri pentru construirea unei săli de sport şi pentru modernizarea terenului de fotbal din comuna Abram.
Din punct de vedere social comuna Abram are conform statisticilor oficiale o rată a sărăciei de 32,60% situându-se la un nivel mediu comparativ cu celelalte comune din judeţ.
La sfârşitul anului 2008 un număr de 245 de persoane beneficiau de ajutor social din care 125 din Abram, 3 din Cohan, 59 - Dijir, 10 - Iteu, 6 - Margine, 9 - Satu Barbă şi 6 Suiug.
Având în vedere amploarea cazurilor sociale nu s-a identificat până în prezent nevoia construirii de centre sociale (case de copii, azile de bătrâni,..).